Home

Doturs por maraties en general, Sorvisc soziai

ciaredi ales iscriziuns

16/07/2024

Mudaziun al plann dla contrada comunal

Reduziun dl raiun de respet te localité "Garni Gran Ega" a La Ila Delibera Junta de comun n. 156 di 12.07.2024...

09/07/2024

Avis - archirida de n colaboradú

Le comun de Badia chir na porsona por le sorvisc de letöra di cumpedadus dal’ega tl Comun tratan i mëisc...

24/06/2024

Bandida de concurs - Archirida de personal

Bandida de concurs publich por titui y ejams por la curida de n post a tëmp indeterminé da assistënt/a aministratif/va cun diplom de stüde universitar de almanco dui agn - VII. cualificaziun funzionala

10/06/2024

Contribuc provinziai tl setur dles energies renovables y effiziënza energetica

Informaziuns ütles Contribuc provinziai tl setur dles energies renovables y effiziënza energetica...

10/06/2024

Badia Bus

Le sorvisc de city-bus dl Comune di Badia, na bona alternativa da tó impede l’auto privat por se möie a livel local. 

31/01/2024

Ciasa de Palsa Ojöp Frëinademetz A.P.S.P.

Foliet La Prátiga Nr. 01/24

Dötes les novités

Atualité

Plata de Comun

EHO 1-2024

Dötes les ediziuns

Logo ComuneClima

ComunClima Badia

Le program ComunClima á intenziun da atué na politica energetica y ambientala sostenibla. Al é na iniziativa dla junta comunala cuntra le scialdamënt global y por la realisaziun de na sozieté che mët plü averda desco adoré les ressurses a desposiziun.

Diretamënter informé
Plata cun düc i documënc revardënc le proiet ComunClima

 

GEM2GO Alto Adige

APP mobila

Comune de Badia sön le zelular
Sorvisc a desposiziun sön le zelular 24 ores sön 24. Apuntamënc , plata de comun, tofla de comun, doturs, plata dla Cöra

Diretamënter informé
Avis push por notizies plü importantes, sciöche la stlüta de strades

Segnalaziuns di zitadins
Löms rotes, büsc te strada, ciomënt arbandoné: segnalaziun asvelta al comun cun fotografies y posiziun

Download Gem2Go