Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Avisc

16/07/2024

Mudaziun al plann dla contrada comunal

Reduziun dl raiun de respet te localité "Garni Gran Ega" a La Ila Delibera Junta de comun n. 156 di 12.07.2024...

09/07/2024

Avis - archirida de n colaboradú

Le comun de Badia chir na porsona por le sorvisc de letöra di cumpedadus dal’ega tl Comun tratan i mëisc...

01/01/2022

Les descriziuns de chisc sorvisc é da ciafé söla plata dl Consorz di Comuns

Les descriziuns de chisc sorvisc é da ciafé söla plata dl Consorz di Comuns ANPR –...

01/01/2022

Sorvisc y i sorvisc online sön i argomënc suandënc podëise ciafé söla plata dl comun te CIVIS

Les descriziuns di sorvisc y i sorvisc online sön i argomënc suandënc podëise ciafé...

ciaredi ales iscriziuns

Avisc

Indiziuns, anunzies de concursc y d’atres informaziuns por i zitadins

Comunicac stampa

Comunicaziuns ofiziales dl Ombolt, di organs politics y di ofizi de comun.

Notizies

Informaziuns atuales sura manifestaziuns y la vita culturala tl comun.