Focus

Comune Clima

ComunClima Badia

Badia è una "ComuneClima" - Cosa significa?Il programma " ComuneClima" sostiene i comuni nel loro processo...

Fokus

Domandes de conzesciun da frabiché - novité: Deliberaziun la junta provinziala n. 362 di 04.03.2013

Aladô dla deliberaziun la junta provinziala n. 362 di 04.03.2013 mëss les domandes por conzesciuns da...

220609065[149791].jpg

Eghes y rüsc

Tal raiun dl comun de Badia s' abina sö cotan de eghes sot i crëp ite; ares se lascia odëi plö ales basses,...

220610083[149793].jpg

Frabiches storiches

A La Ila tomal atira tl edl la Granciasa, stada abitaziun di nobli da Coz y Ruac. Incö sorvësc chësta...

220610110[149794].jpg

I santuars La Crusc y Oies

Badia à dui santuars dër conesciüs. Sösot Sas él la bela dlijia da La Crusc, consacrada dal 1484 al Signur...

220610166[149795].jpg

Les cöres y scores dl comun

Denant che San Ciascian (1537 m) gniss colonisè por tres, gnô chësc raiun adorè sciöche munt di armënc...

Fokus

Mobilité a Badia

Cun la coriera Le Comune de Badia vëgn serví dal trasport publich cun les linies 460 da y a San Laurënz...

220610225[149796].jpg

Nosc lingaz dla uma

Le Comun Badia é un di 5 comuns ladins dla Val Badia che fej pert dla provinzia da Balsan. Nosta valada...

Fokus

Personalites

Jan Batista Runcher (1714-1791) de Runch é "maestro di cappella" tla catedrala dl dom y dirighënt y orghelist...

1 |2 > | >|